เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประกวดราคา/ จัดซื้อจัดจ้าง

>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนามะพร้าวครบวงจร ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธ.ค.57 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-611235 ฝ่ายพัสดุ ในวันและเวลาราชการ 1/12/57

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)