::สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีต้อนรับ::

www.prachuap.doae.go.th
www.google.com

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)!! ติดต่อรับเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. - 15 ก.ย.57 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 032-611235  
[03 ก.ย. 2557] (อ่าน:16)
 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 14 ส.ค. - 27 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[14 ส.ค. 2557] (อ่าน:24)
 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น!! ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 7 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[28 ก.ค. 2557] (อ่าน:26)
 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดครบวงจร ปี 2557 ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.57 ถึง 8 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[27 มิ.ย. 2557] (อ่าน:32)
 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการาส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 19-31 มี.ค.57 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[19 มี.ค. 2557] (อ่าน:86)
::อ่านข่าวทั้งหมด

การจัดการความรู้(KM Prachup)

 องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557-2561  
[10 ก.ย. 2557] (อ่าน:9)
 องค์ความรู้ปี 2557 เรื่อง การนำ MRCF ไปขับเคลื่อนในภารกิจของหน่วยงาน  
[10 ก.ย. 2557] (อ่าน:5)
 สรุปผลการดำเนินโครงการสับปะรดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
[01 ก.ย. 2557] (อ่าน:15)
 องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
[27 ม.ค. 2557] (อ่าน:85)
 แผนการจัดการความรู้ ปี 2556  
[28 ก.พ. 2556] (อ่าน:185)
::อ่านการจัดการความรู้ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์การเกษตร


ขนมปังไส้สับปะรด

ปลาอบสมุนไพร

สับปะรดสี่รส

ดอกไม้ผ้าใยบัว

โมบายมู่ลี่

คุกกี้ทุเรียน

เว็บลิงค์น่าสนใจอื่น ๆ