::สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีต้อนรับ::

www.prachuap.doae.go.th
www.google.com

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการาส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 19-31 มี.ค.57 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[19 มี.ค. 2557] (อ่าน:13)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบครอบคลุมพื้นที่โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 13 - 24 มี.ค.57 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร.032-611235  
[13 มี.ค. 2557] (อ่าน:27)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัดสดุอุปกรณ์ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 10 ก.พ.57 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร.032-611235  
[04 ก.พ. 2557] (อ่าน:22)
 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.55 - 6 ก.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[28 ส.ค. 2555] (อ่าน:246)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 12 - 28 มิ.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ  
[20 มิ.ย. 2555] (อ่าน:244)
::อ่านข่าวทั้งหมด

การจัดการความรู้(KM Prachup)

 องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
[27 ม.ค. 2557] (อ่าน:35)
 แผนการจัดการความรู้ ปี 2556  
[28 ก.พ. 2556] (อ่าน:152)
 องค์ความรู้ "การแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน"  
[07 ก.ย. 2555] (อ่าน:232)
 รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
[01 พ.ย. 2554] (อ่าน:3942)
 หนอนหัวดำมะพร้าว..ศัตรูพืชตัวใหม่ของสวนมะพร้าว  
[01 พ.ย. 2554] (อ่าน:530)
::อ่านการจัดการความรู้ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์การเกษตร


ขนมปังไส้สับปะรด

ปลาอบสมุนไพร

สับปะรดสี่รส

ดอกไม้ผ้าใยบัว

โมบายมู่ลี่

คุกกี้ทุเรียน

เว็บลิงค์น่าสนใจอื่น ๆ