::สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีต้อนรับ::

www.prachuap.doae.go.th
www.google.com

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโกดังสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างภายในวันที่ 8 - 18 ก.ค.56 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร.032-611235  
[08 ก.ค. 2556] (อ่าน:74)
 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.55 - 6 ก.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611235  
[28 ส.ค. 2555] (อ่าน:264)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 12 - 28 มิ.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ  
[20 มิ.ย. 2555] (อ่าน:246)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไข่ผีเสื้อข้าวสาร ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.55 - 13 มิ.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ  
[01 มิ.ย. 2555] (อ่าน:255)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามงบประมาณรายจ่าย (งบพัฒนาจังหวัดฯ) ปี 55 ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่าวงวันที่ 17-30 เม.ย.55 ณ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ  
[20 เม.ย. 2555] (อ่าน:382)
::อ่านข่าวทั้งหมด

การจัดการความรู้(KM Prachup)

 แผนการจัดการความรู้ ปี 2556  
[28 ก.พ. 2556] (อ่าน:303)
 องค์ความรู้ "การแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน"  
[07 ก.ย. 2555] (อ่าน:201)
 รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
[01 พ.ย. 2554] (อ่าน:3860)
 หนอนหัวดำมะพร้าว..ศัตรูพืชตัวใหม่ของสวนมะพร้าว  
[01 พ.ย. 2554] (อ่าน:544)
 การป้องกันและกำจัด !!โรคเหี่ยวสับปะรด!!  
[01 พ.ย. 2554] (อ่าน:454)
::อ่านการจัดการความรู้ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์การเกษตร


ขนมปังไส้สับปะรด

ปลาอบสมุนไพร

สับปะรดสี่รส

ดอกไม้ผ้าใยบัว

โมบายมู่ลี่

คุกกี้ทุเรียน

เว็บลิงค์น่าสนใจอื่น ๆ