นายมงคล จอมพันธ์
นายมงคล จอมพันธ์
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการเกษตร

คู่มือประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกวดธิดาเกษตรและสหกรณ์

* ประกาศรับสมัครประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* ใบสมัครประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* หนังสือรับรองการประกอบอาชีพหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

* ตัวอย่างการแต่งกายประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"
[[ เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ ]] สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อ่านทั้งหมด