นายมงคล จอมพันธ์
นายมงคล จอมพันธ์
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการเกษตร

คู่มือประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกวดธิดาเกษตรและสหกรณ์

* ประกาศรับสมัครประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* ใบสมัครประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"

* หนังสือรับรองการประกอบอาชีพหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

* ตัวอย่างการแต่งกายประกวด "ธิดาเกษตรและสหกรณ์"
[[ เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ ]] สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2
(23 พ.ค. 2560)
งานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริกา...
(23 พ.ค. 2560)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการป้องกันกำจัดศัตรู (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
(21 เม.ย. 2560)
ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
(18 เม.ย. 2560)
นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ สวท.ปข 102.25 Mhz FM
(18 เม.ย. 2560)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด